logo
Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (A.D.R.), se organizeaza si functioneaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, avand rolul de a realiza si coordona implementarea strategiilor si a politicilor publice in domeniul transformarii digitale si societatii informationale.

Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei: exercita, in domeniul sau de competenta, urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea politicilor in domeniul transformarii digitale si societatii informationale;
b) de reglementare, prin care reglementeaza participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional in domeniul transformarii digitale si societatii informationale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale institutiilor publice;
c)de avizare;
d) de reprezentare, prin care asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in organismele si organizatiile nationale, regionale, europene si internationale, ca autoritate de stat, pentru domeniul sau de activitate, in conformitate cu cadrul normativ in vigoare;
e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul respectarii reglementarilor in domeniul sau de competenta;
f) de administrare si gestiune;
g) de promovare, coordonare, monitorizare, control si evaluare a realizarii politicilor in domeniul sau de competenta, precum si a cadrului national de interoperabilitate;
h) de comunicare, prin care se asigura comunicarea atat cu celelalte structuri ale sectorului public, cat si cu sectorul privat si societatea civila;
i)de implementare si gestionare a proiectelor finantate din fonduri europene, precum si a programelor si proiectelor finantate din fonduri nationale si alte surse legal constituite;
j) de organism intermediar, prin care se asigura implementarea masurilor din Programul operational sectorial pentru „Cresterea competitivitatii economice“ si Programul operational „Competitivitate“ in conditiile acordului de delegare incheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu privire la alte programe cu finantare europeana.

Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei are urmatoarele obiective:
a) contribuie la transformarea digitala a economiei si societatii romanesti;
b) realizeaza guvernarea electronica la nivelul administratiei publice din Romania, prin operationalizarea standardizarii si interoperabilitatii tehnice si semantice a sistemelor informatice in administratia publica centrala si implementarea principiilor Declaratiei ministeriale de la Tallinn privind guvernarea electronica din 2017;
c) contribuie la indeplinirea obiectivelor pentru Romania ale programelor de asistenta financiara ale Uniunii Europene in domeniul sau de competenta.

Proiecte: